Shopping Cart

Sepette ürün yok

Mesafeli Ön Satış Sözleşmesi

MADDE 1 - KONU

 

İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.


İşbu sözleşmenin konusu, SATICI'nın, ALICI'ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.


MADDE 2 - SATICI BİLGİLERİ


Adres: Kuzuluk Ortamahalle Mah. Akyazı (Orta mahalle) Cad. no:49/1 Akyazı/Sakarya

Telefon: +90 (264) 437 91 92

Web: www.onlinetarimci.com

 

MADDE 3 - ALICI BİLGİLERİ


ALICI müşteri olarak www.onlinetarimci.com internet sitesi üzerinden sipariş veren kişidir.

Ad Soyad, Ünvan:{%ALICI_ADI%} {%ALICI_SOYADI%}(Bundan sonra ALICI olarak anılacaktır)

Adres:{%ALICI_ADRESI%}

Telefon: {%CEPTEL%}

E-Posta: {%EMAIL%}

Üye olurken veya sipariş verirken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır

 

MADDE 4 - SÖZLEŞME


Madde 4.1. Sözleşmenin Konusu: Bu sözleşme Şirket (SATICI) ile Müşteri (ALICI) arasında, internet üzerinden yapılan alışverişleri kapsar ve her iki taraf bu sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılır. Alıcı, satışa konu malların temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vb. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında malı sipariş verdiğini, işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.


Madde 4.2. Siparişin Alınması: Müşteri tüm siparişlerini internet üzerinde yer alan ve yukarıda adresi belirtilen web sitesi üzerinden verecektir. Herhangi bir sebeple SATICI ile telefon ya da başka bir iletişim aracı ile bağlantıya geçilse bile siparişin internet üzerinden tamamlanması esastır. Sipariş esnasında girilen bilgiler SATICI tarafından kayıt altında tutulacaktır.


Madde 4.3. Sözleşme Tarihi: # TARİH # (siparişin alındığı tarihtir)

 

MADDE 5 - MALIN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ


Madde 5.1. Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI'ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.

    

Madde 5.2. Satıcı, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı SATICI'ya aittir. Aksi takdirde nakliye bedeli ALICI tarafından karşılanacaktır.

    

Madde 5.3. Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

    

Madde 5.4. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım klavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

    

Madde 5.5. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin ALICI tarafından sipariş sırasında elektronik olarak onaylanmış olması ve bedelinin ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

MADDE 6 - ÖDEME İŞLEMLERİ


Madde 6.1. ALICI siparişini verdikten sonra 24 saat içerisinde ödemesi yapılmamış olan siparişler iptal edilir ve SATICI malın teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Banka Havalesi veya EFT yolu ile ödeme gönderen ALICIlar mutlaka "Havale Bildirim Formu"nu doldurmak ve SATICI'ya İletmek zorundadırlar. SATICI ilerleyen zaman içerisinde ödeme seçeneklerini değiştirmeye, arttırmaya, azaltmaya ya da kaldırmaya yetkilidir. SATICI, Müşterinin ödeme amacı ile verdiği bilgileri korumakla yükümlüdür.

    

Madde 6.2. Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait banka hesabının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 gün içinde SATICI'ya göndermesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

    

Madde 6.3. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ve sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, durumu sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödedigi tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

    

Madde 6.4. Sözleşmenin Başlaması: Bu sözleşme, Müşterinin SATICI internet sitesi üzerinden siparişini tamamlaması ile başlar.

    

Madde 6.5. İşbu sözleşme, SATICI tarafından ALICI'ya faks veya e-posta yoluyla ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır. 


MADDE 7 - CAYMA HAKKI


Madde 7.1. ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çercevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildigine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

   

Cayma hakkının kullanılması durumunda nakliye giderleri ALICI' ya aittir.


MADDE 8 - DİĞER HUSUSLAR


Madde 8.1. Tüketici, hesabının kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, banka hesabını barındıran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.

    

Madde 8.2. Borçlunun temerrüde düşmesi halinde, Borçlu borcun gecikme ifasından dolayı alacaklının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca ilan edilen Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI veya ALICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri, bunların bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

ALICI, 4.882 sayılı kanun ile değişik 4.077 sayılı kanununun M. 9 / A, F.2 ve Mesafeli Sözleşme Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddeleri gereğince yukarıdaki Ön Bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.